Tienda online por compra de cajas para almacenamiento y mudanzas. Envío gratuito a Andorra a partir de 50¤ o recogida en nuestra tienda.

Condiciones de venta

Els serveis de venta de productes d’emmagatzematge de Guarda Tot – Productes emmgatzematge a Andorra són prestats per Guarda Tot, SL (des d'ara "Guarda Tot") amb domicili social en Avinguda d’Enclar 120 a Santa Coloma, Principat d’Andorra.

Si vostè no està d'acord amb les presents Condicions, pot cancel·lar la seva compra d'acord amb el que disposa el punt 3 posterior.
  1. Excepte en cas de promocions temporals que puguin ser aplicables, les compres no podran ser reemborsades ni acumulades a altres ofertes promocionals. La Confirmació de Pagament de Guarda Tot és intransferible. 
  2. Quedaran fora les compres tots els càrrecs que siguin aplicables i no s'esmentin expressament en la Confirmació de Compra de Guarda Tot tal com aquí es recull, i tot servei addicional, el pagament pugui correspondre al client. 
  3. Vostè podrà cancel·lar la seva compra utilitzant el mateix canal emprat, o bé posant-se en contacte amb el nostre centre d'atenció telefònica (81 74 81). Les cancel·lacions realitzades a través del lloc web de Guarda Tot – Productes emmgatzamatge tenen efecte una vegada queden correctament registrades al sistema de reserva de Guarda Tot,  Vostè podrà cancel·lar la seva reserva tal com s'indica a continuació:
    • Podrà cancel·lar gratuïtament la compra fins a 24 hores després de la compra, les compres cancel·lades amb més de 24 hores des de la compra, seran reintegrades, encara que subjectes a una taxa de 25 euros. En tots dos casos, li enviarem una confirmació de cancel·lació.
    • Si No ha cancel·lat la seva reserva i no recepciona la compra de Guarda Tot, l'import prepagat li serà reintegrat deduint d'aquest un import de 50 euros en concepte de penalització "no entrega". 
  4. Les presents Condicions han estat elaborats d'acord amb la legislació andorrana i es troben disponibles a l'adreça www.govaning.com. La llei andorrana serà la llei aplicable a les eventuals controvèrsies relatives a la interpretació o execució de les presents termes i condicions